Ocena stanu narządu słuchu

Oceny narządu słuchu lekarz otolaryngolog dokonuje przez wziernikowanie uszu oraz badanie akumetryczne / badanie mową głośną i szeptem z odległości / oraz przez badania stroikowe.

Badanie poszerzone są o audiometrię subiektywną / tzw. audiometria tonalna / oraz  o audiometrię impendancyjną dzięki której możliwa jest szczegółowa ocena ucha środkowego.

Prawidłowa diagnostyka  niedosłuchu wyznacza wybór metody leczenia /farmakologicznej,  chirurgicznej, protezowanie aparatami słuchowymi / oraz określa  możliwości poprawy słuchu.

OCENA STANU NARZĄDU SŁUCHU